AUDIO LESSONS:

 

1.          Qong korex birinqi kisim

2.          Qong korex II

3.          Yaratqi aysa messi

4.          Jenetning wakaletqisi

5.          Rezilikning Mewjut Sewepi.1

6.          Rezilikning Mewjut Sewepi.2

7.          Yalghanning piri

8.          Qong korexning mesililar

9.          Heptening Hakiki Manisi

10.     Uluklar halda nime birinqi kisim

11.     Uluklarning halda nime ikkinqi kisim

12.     Imani uluklarge hewplilki

13.     Hakikatning uli nime birinque kisim

 

14.     Hakikatning uli nime ikkinqi kisim

 

15.     Sahta uqur muhabbatning sinixi

 

16.     Insanning azduruxi we quxkunlixixi

 

17.     Kanuni ve quxken tabieti

 

18.     Mukeddes turalgho birinqi kisim

 

19.     Nijatlik pilani birinqi kisim

 

20.     Nijatlik pilani ikkinqi kisiim

 

21.     Insan sawap yok

 

22.     Ayisa ezikturux uqun quxti

 

23.     Ayisa ezikturux uqun quxti 2

 

24.     Azerty aysaning boysunuxi

 

25.     Nijat tepix uqun birinque kisim

 

26.     Nijat tepix uqun ikkinqi kisim

 

27.     Rab aysada turux uqun

 

28.     Dozahning oti uquriwetidu

 

29.     Dozahning oti uquriwetidu ikkinqi kisim

 

30.     Aysaning ikkinqi kelixi

 

31.     Abadi we jennetdiki mukeddes xahar

 

32.     Ming yillik tiniqliki

 

33.     Hudaning kanuni birinqi kisim

 

34.     Hudaning kanuni ikkinqi kisim

 

35.     Hudaning kanuni uqinqu kisim

 

36.     Mukeddes xenbe

 

37.     Mukeddes xenbe ikkinqi kisim

 

38.     Mukeddes xenbe uqinqi kisim

 

39.     Mukeddes xenbe tutinqi kisim

 

40.     Mukeddes xxenbe bexinqi kisim

 

41.     Ita’atlikini hem nijatlikini

 

42.     Ita’etlikini hem nijatiklikini ikkinqi kisim

 

43.     Qumuldurux birinqi kisim

 

44.     Qumuldurux ikkinqi kisim

 

45.     Hekkaniytke aylandureleyigan muhebbet

 

46.     Hekaniyetke aylandureladighan muhebbet uqinqi kisim

 

47.     Hekaniyetke aylandureladighan muhebbet uqinqi kisim

 

48.     Hekaniyetke uzguralaydigan muhebbet tutinqi kisim

 

49.     Yaratkuqininig saglamlik principliri

 

50.     Yaratkuqining saglamlik principliri ikkinqi kisim

 

51.     Mukeddes uxire

 

52.     Ixre we hadiiyeler

 

53.     Kequrun kilinmaydigan gunah

 

54.     Mukeddes roh

 

55.     Mukeddes rohning sowghatliri

 

56.     Hekiki namelum tilliri

 

57.     Hekiki namelum tilliri II

 

58.     Hakiki namelum tilliri III

 

59.     Hakikat we sahta hakikat perklendurghuqi

 

60.     Daniel aylihisalamning biriinqi wehisi ikkinqi kisim

 

61.     Tut padixalik we Mesihke karxi turghurqi birinqi kisim

 

62.     Tut padixaliki we Mesih karxi turghuqi ikkinqi kisim – 1

 

63.     Tut padixaliki we Mesih karxi turghuqi uqinqi kisim

 

64.     Tut padexaliki we Mesih karxi turghuqi tutinqi kisim

 

65.     Divening belgisi birinqi kisim

 

66.     Divening belgisi ikkinqi kisim

 

67.     Divening belgisi tutunqi kisim

 

68.     Divening heykili birinqi kisim

 

69.     Divening heykili ikkinqi kisim

 

70.     Uq perixta heverler ikkinqi kisim

 

71.     Uq perixta heverler birinqi kisim